ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2006

2002_7.jpg (231111 bytes)

Οι σημαντικότερες επιτυχίες αυτής της χρονιάς στη γενική βαθμολογία ήταν:

1ης θέση στο ΡΑΛΛΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (4 αγώνες)
3ης θέσης στο ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (6 αγώνες)
3ης θέσης στο ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ (4 αγώνες)
1ης θέσης στην ΥΔΡΑ (2 αγώνες)
1
ης θέσης στη ΛΑΓΟΥΣΑ (2 αγώνες)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2005

2002_7.jpg (231111 bytes)

Με σημαντικότερες επιτυχίες αυτές της :

2ης θέσης στο ΡΑΛΛΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2ης θέσης στο ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ, και
2ης θέσης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IMS –600 στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης,το σκάφος ALPHA PRIVATE BANK επέτυχε και αυτή την χρονιά να βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :
 

2η νίκη Γενικής Βαθμολογίας ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ
2η νίκη Γενικής Βαθμολογίας ΡΑΛΛΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2η νίκη Γενικής Βαθμολογίας Πανευρωπαϊκό IMS – 600
2η νίκη Γενικής Κατατάξεως ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΝΟΑ/ΝΟΕ
1η νίκη Γενικής Κατατάξεως , ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΣ
1η νίκη κατηγορίας IMS/ 3η νίκη Γενικής , ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΝΟΑ
1η νίκη κατηγορία IMS/ 3η νίκη IRC, ΑΓΩΝΑΣ ΟΚΤΩ , ΝΟΑ/ΝΟΕ
3η νίκη κατηγορίας IRC, ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ , ΝΟΑ/ΝΟΕ
2η νίκη κατηγορίας IMS/ 3η νίκη IRC ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ , ΝΟΑ/ΝΟΕ
2η νίκη Γενικής Κατατάξεως , ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΝΟΠΦ
3η νίκη κατηγορίας IMS, ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ , ΠΟΙΑΘ
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως , ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΘΝΟΥ, ΝΟΑ/ΝΟΕ

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2004

2002_7.jpg (231111 bytes)
3η Θέση στην Γενική Κατάταξη (Ranking List) για το έτος 2004, με συμμετοχή σε 39 αγώνες σε σύνολο 49 σκαφών.
1η νίκη Γενικής βαθμολογίας και κατηγορίας στο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΚΕΑ 2004.
2η νίκη Γενικής βαθμολογίας και κατηγορίας στο ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ.
2η νίκη Γενικής Βαθμολογίας και 3η νίκη κατηγορίας στο Κύπελλο Ανοιξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2004.
3η νίκη Γενικής Βαθμολογίας και κατηγορίας στο ΡΑΛΛΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2004.
3η νίκη Γενικής Βαθμολογίας και κατηγορίας στο ΡΑΛΛΥ ΑΝΔΡΟΥ.
3η νίκη Γενικής Βαθμολογίας και κατηγορίας στον αγώνα ΚΥΘΝΟΣ 2004.
3η νίκη στον αγώνα ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2004.
3η νίκη στον αγώνα ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2004.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2003

2002_7.jpg (231111 bytes)
1η νίκη Γενικής Κατατάξεως «ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ» (Συνολική βαθμολογία 4 αγώνων) Ν.Ο.Αθηνών
1η νίκη στον αγώνα ΚΕΑ 2003
1η νίκη στον αγώνα ΚΥΘΝΟΣ 2003
2η νίκη στον αγώνα ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2η νίκη Γενικής Κατατάξεως και 2η νίκη Κατηγορίας
στον αγώνα ΑΝΔΡΟΣ 2003
2η νίκη Γενικής Κατατάξεως και 2η νίκη Κατηγορίας
στον αγώνα ΛΑΓΟΥΣΩΝ
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως και 2η νίκη Κατηγορίας
στον αγώνα ΟΚΤΩ
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως και 2η νίκη Κατηγορίας
στον αγώνα ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως και 1η νίκη Κατηγορίας
στον αγώνα ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
3η νίκη στον αγώνα ΥΔΡΑ 2003 Ν.Ο.Α.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2002

2002_7.jpg (231111 bytes)
1η θέση Γενικής Κατατάξεως (Ranking List), κατά το έτος
2002, σε σύνολο 59 σκαφών IMS σε όλους τους
αγώνες της περιοχής Σαρωνικού.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
12-22 Ioυλίου 2002

1η νίκη κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ
 5 - 11 Αυγούστου 2002

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ
26-28 Οκτωβρίου 2002 Ν.Ο.Α.

3η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
1η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING

ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
27 Ιουνίου 2002

2η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
2η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING

ΑΓΩΝΑΣ ΛΑΓΟΥΣΩΝ
24 Νοεμβρίου 2002 Ν.Ο.Α


1η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΑ
13-16 Ιουνίου 2002 ΝΟΑ

2η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING 

ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΤΚ
Απρίλιος 2002

2η νίκη Κατηγορίας IMS CRUISING

ΑΓΩΝΑΣ "ΤΖΙΑ 2002"
20-22 Σεπτεμβρίου 2002 Ν.Ο.Α.

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΑΓΩΝΑΣ "ΚΕΑ 2002"
22
Σεπτεμβρίου 2002.

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ
23 - 25 Μαρτίου 2002

2η νίκη Γενικής Κατατλαξεως IMS
2η νίκη Κατηγορίας IMS CRUISING

AΕGEAN REGATTA 2002                                                                19-24 Αυγούστου 2002 1η νίκη Κατηγορίας IMS CRUISING
4η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA PRIVATE BANK
ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΤΟΥΣ
2001

paulos No2.jpg (52269 bytes)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
16-23 Ioυλίου 2001

2η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
1η νίκη IMS CRUISING

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ
 5 - 11 Αυγούστου 2001

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
30/8 - 2/9 2001

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΑΓΩΝΑΣ ΥΔΡΑΣ
26-28 Οκτωβρίου 2001 Ν.Ο.Α.

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
1η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
21 Οκτωβρίου 2001 ΣΙΠ -ΟΤΕ

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΑΓΩΝΑΣ ΛΑΓΟΥΣΩΝ
25 Νοεμβρίου 2001 Ν.Ο.Α

1η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
1η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΑ
14-17 Ιουνίου 2001 ΝΟΑ

1η νίκη Κατηγ. IMS CRUISING 

ΑΓΩΝΑΣ "ΟΚΤΩ"
18 Οκτωβρίου 2001 Ν.Ο.Α.

2η νίκη IMS CRUISING

ΑΓΩΝΑΣ "ΤΖΙΑ 2001"
21-23 Σεπτεμβρίου 2001 Ν.Ο.Α.

3η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS
3η νίκη Ομάδος 1

ΑΓΩΝΑΣ "ΚΕΑ 2001"
Ν.Ο.Α.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

3η νίκη Γενικής Κατατάξεως IMS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ν.Ο.Α.
Αποτελείται από 4 αγώνεςi

3η νίκη IMS CRUISING

 

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA BANK ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΙΣΤΙΠΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΝΟΑ
 8-11 Ιουνίου 2000
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,I
3η νίκη IMS Racing
ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, Ν.Ο.Αθηνών
22 - 29  Ιουνίου 2000,
1η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,
1η νίκη IMS Racing
ΡΑΛΛΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΝΟΤΚ
1 - 9 Ιουλίου 2000
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,
2η νίκη IMS Racing
RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΠΟΙΑΘ
14-23 Ιουλίου 2000
4η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS
RALLY ΙΟΝΙΟΥ, Ι.Ο.Κέρκυρας
7-13 Αυγούστου 2000
2η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,
2η νίκη IMS Racing
ΤΖΙΑ 2000, Ν.Ο.Αθηνών
15 - 17 Σεπτεμβρίου 2000
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,
3η νίκη IMS Racing
ΤΖΙΑ 2000,  Ν.Ο.Λαυρίου 3η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS
AΓΩΝΑΣ ΟΚΤΩ 2000, Ν.Ο.Αθηνών
19 Νοεμβρίου 2000
3η νίκη Γενικής Κατατάξεως  IMS,
2η νίκη IMS Racing

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHA BANK ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1999

ΔΙΕΘΝΕΣ RALLY ΙΟΝΙΟΥ
 7-15 Αυγούστου 1999
1η θέση όλων των σκαφών όλων των κατηγοριών
RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
23 Ιουνίου 1999
1η θέση όλων των σκαφών όλων των κατηγοριών
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΑ
Ιούνιος 99
4η θέση IMS Racing
ΚΥΘΝΟΣ 1999
30 Απριλίου 2 Μαίου 1999
3η θέση γενικής IMS Racing
ΥΔΡΑ 1999
25-28 Μαρτίου 1999
2η θέση γενικής IMS Racing

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ALPHACARD 2000 ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1998

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 1998 1η θέση όλα τα σκάφη όλων των κατηγοριών
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998 2η θέση IMS Racing
RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ 10-20 Ιουλίου 1998 3η θέση γενικής IMS Racing
RALLY ΙΟΝΙΟΥ 10-16 Αυγούστου 1998 2η θέση γενικής IMS Racing
ΕΑΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΟΑ
7-15 Μαρτίου 1998
3η θέση γενικής IMS Racing
ΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΤ/ΛΑΟΥ – ΝΟΕΦ 16-17 Μαΐου 1998 2η θέση γενικής IMS Racing
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΑ 98 – ΝΟΛ
23-24 Μαίου 1998
1η θέση γενικής IMS Racing
ERRICSSON REGATTA – ΥΔΡΑ, ΝΟΑ 23-25 Οκτωβρίου 1998 3η θέση γενικής IMS Racing
ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΝΟΑ
7 Νοεμβρίου 1998
1η θέση γενικής IMS Racing

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ALPHACARD 2000” ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1997

ΚΥΡΙΑΚΕΣ Ν.Ο.Α. 1997 1ος Γενική CHS
3oς Γενική IMS
ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΡΟΥ (ΝΟΤΚ)
19-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1ος IMS RACING
AΓΩΝΑΣ ΚΥΘΝΟΥ
2-4 Μαϊου 1997
2ος Γενική CHS
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
28-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
3ος Γενική iMS
3ος IMS RACING
ΑΓΩΝΑΣ ΤΣΟΥΚΑ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΟΠΦ
06.09.97
2ος IMS RACING
4ος Γενική
ΑΓΩΝΑΣ Π. ΣΓΟΥΡΟΥ ΙΟΠ
12-14 ΣEΠΤΕΜΡΙΟΥ)
3ος IMS RACING

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ “ALPHACARD 2000” ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1996

ΑΓΩΝΑΣ ΤΖΙΑΣ ΝΑΟΒ
24-26 ΜΑΪΟΥ
3ος Γενική IMS
3oς κλάση
ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙΔΟΣ
1-3 ΙΟΥΝΙΟΥ
1ος Γενική IMS
1ος Γενική CHS
IΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΟΑ
(20-27 ΙΟΥΝΙΟΥ
4ος Κλάση
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ ΙΜΧ -38 4ος Γενική
ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(12-21 ΙΟΥΛΙΟΥ
2ος Γενική IMS R
ΡΑΛΛΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(4-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 
6ος Γενική IMS
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΦΩΝ ΙΜΧ- 38 4ος Γενική
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
(28-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2ος Γενική IMSR
AΓΩΝΑΣ ΟΚΤΩ ΝΟΑ
24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
3ος Γενική CHS